ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Κ.Α)

Εποξειδική βαφής
μεταλλικού σκελετού

Υπουργείο Εμπορικής

Ναυτιλίας (ΥΕΝ)

πυροπροσταστευτική και
τελική βαφή

Εθνική οδός ΠΑΘΕ

Νεα Κοίτη Σπερχειού

Αμμοβολή και
εποξειδική βαφή

ΑΚΡΩΝ - Νυχτερινό

Κέντρο Διασκέδασης
Πειραιώς με Ιερά Οδό

Βαφή με αστάρι και
Πυράντοχη βαφή

ΓΕΦΥΡΕΣ

Εγνατία Οδός

Αμμοβολή και βαφη

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Ανάδοχος ΒΕΜΕΚΕΠ ΑΒΕΕ

Αμμοβολές  -  Υδροβολές   -  Βαφές

Τα τελευταία 30 χρόνια η επιχείρησή μας δραστηροποιείται στην τεχνική προστασία των μεταλλικών επιφανιών όπως σιδηροκατασκευές με χρήση βαφής airless, αμμοβολής και υδροβολής μεταλικών και πέτρινων επιφανιών καθώς και σκυροδέματος.Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε συνεργαστεί με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις για την υλοποίηση σημαντικών ιδιωτικών και δημοσίων κατασκευών.

Στόχος της επιχείρησης είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας σε κάθε έργο και η πιστή τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

QMS LOGO 9001Η 35ετής εμπειρία του ίδιου του κ. Απόστολου Κατσαρού στον τομέα τών αμμοβολών-υδροβολών-βαφών, σε συνδυασμό με το καλά καταρτισμένο τεχνικά προσωπικό και την χρήση του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού εξασφαλίζουν το άριστο αποτέλεσμα σε κάθε μας έργο.

Η μακρόχρονη συνεργασία μας με τις παραπάνω επιχειρήσεις αποτελεί δείγμα εμπιστοσύνης και αναγνώρισης της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Αμμοβολές  -  Υδροβολές   -  Βαφές